یه روز از صبح پشت لپ تاپم نشسته بودم و علی هم پشت کامپیوتر بود و چند ساعتی می شد که حرفی به هم نزده بودیم. یه کم هم از هم دلخور بودیم. اونقدر دلیلش بیخود بود که حتی یادم نمی یاد چی بود. این دوتا با هم باعث شده بود که خیلی فضا بی مزه بشه. برا تنوع پا شدم رفتم سر کتابا و یکی رو کشیدم بیرون... غزلهای سعدی.

به به! بازش کردم و بدون آمادگی یکی از غزلهای اونو شروع کردم بلند بلند خوندن!

«بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو!»

                                                        «بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو!»

علی دیگه تایپ نمی کرد و به مانیتور خیره شده بود. ولی تابلو بود که حواسش پیش منه. خوشحال ادامه دادم:

«شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار»

                                                      «چو روز گردد گویی در آتشم بی تو!»

«دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا»

                                                     «همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو!»

علی داشت به من نیگا می کرد و گوش می داد. به به! ابر کدورت ها کنار رفته بود و خورشید دوستی از پشت ابرهای تیره در حال سربراوردن بود!! ادامه دادم:

«اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا!»

                                                    «دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی تو!»

البته این علی بود که میاس این حرفا رو بزنه. ولی خب! بنده قبول زحمت فرموده و داشتم «سخن از زبان او می گفتم»:

«پیام دادم و گفتم: بیا خوشم می دار»...

                                                           ... اووووووم

مصرع آخر رو که دیدم هنگ کردم...

هیچ راه برگشتی نبود...

شاعر هم نیستم که بداهه ای بسرایم و بی خیال این مصراع شیخ اجل شم...

شعر بعدی رو تندی نیگاه کردم واسه تقلبی چیزی! قافیه ش به این نمی خورد...

علی با نگاه رضایت آمیزی داشت به من نگاه می کرد و منتظر بود...

خوشحال بود از اینکه من پا پیش گذاشتم واسه آشتی...

منم گروه خونیم گاهی به این جور جواب دادنا می خوره ها!! ولی خدایی الان اصلا قصد نداشتم حال گیری کنم...

علی گفت: خوب...

آب دهنم رو قورت دادم...

من واقعا قصدم این بود که حال و هوای دلخوری رو عوض کنم ولی انگاری قسمت نبود!! به من چه! تقصیر سعدیه (چرا آخه سعدی جان! چی فکرشو کردی شما؟!):

«پیام دادم و گفتم: بیا خوشم می دار»...

اوهووووووووووووووووم...

                                                           ... «جواب دادی و گفتی که: من خوشم بی تو!»

همینو می خواستی سعدی خان؟!!تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۰ | 19:44 | نویسنده : سفربخیر |
  • حامل
  • امید